Archive

Post archive page

عمل آندوسکوپی بینی و سینوس

بطور كلی عمل آندوسکوپی بینی و سینوس  دو كاربرد عمده دارد : كاربرد تشخیصی عمل  آندوسکوپی بینی و سینوس عبارت است از : بسیاری از بیماریهای بینی بویژه بیماریهای مخاطی كه ممكن است در سی تی اسكن ، ام آر آی بخوبی مشهود نباشد ، براحتی با عمل  آندوسکوپی بینی و سینوس قابل تشخیص است . یكی از ویژگی های عمل  آندوسکوپی بینی و سینوس در مقایسه  با روشهای تصویر برداری رادیولوژی ، عدم نیاز به پرتوهای مضر است .لذا بدون نگرانی…

ادامه مطلب

آلرژی بینی چیست؟

واکنش های ناشی از ازدیاد حساسیت که به واکنش های " آلرژیک" موسومند، بیش از صد و پنجاه سال است که شناخته شده اند. بیماریهای آلرژیک از جمله آلرژی بینی در نتیجه پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی بدن به عوامل خارجی ایجاد می شود. آلرژی می تواند بر اندامهای مختلف اثر بگذارد، اما آلرژی بینی از شایع ترین مکان های بروز آلرژی است. آلرژی بینی حالتی است که در آن مخاط پوشاننده درون حفرات بینی در اثر عوامل حساسیت…

ادامه مطلب