علل قرمزی بینی

سرخ شدن و قرمزی بینی علت های متفاوتی دارد . این علت ها عبارتند از : در معرض سرما و گرمای شدید قرار گرفتن،سرخ شدن و قرمزی بینی دائم که گاهی اوقات با شبکه‌هایی از رگ‌های خونی همراه است، سرخی پوست مداوم با برآمدگی و جوش‌ یا جوش چرکی، ضخیم شدن پوست و بزرگ شدن بینی و بافت اطراف آن. نوع پیشرفته قرمزی بینی ، کرگدنی نامیده می‌شود که غده‌های چربی سمت بیرونی بینی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به بزرگ شدن بینی و داشتن ظاهری روغنی