Archive

Post archive page

علت پولیپ بینی

پولیپ بینی علت های گوناگونی دارد از جمله علل آن می توان گفت پولیپ بینی همیشه به دنبال یك آلرژی اتفاق می‌افتد. البته نه به این سرعت كه گفتم. ما انسان‌ها در محیط زندگی‌مان گاهی به بعضی مواد آلرژی داریم، یعنی حساسیت خاصی نسبت به برخی مواد مثل گردوخاك، گرده‌های گیاه، مواد آرایشی، مواد غذایی، برخی انواع پوشاك و لباس‌ها داریم كه باعث می‌شوند بدن ما در مواجهه با آنها عكس‌العمل نشان بدهد. اگر به این واكنش‌های بدن مانند عطسه، سرفه، تنگی…

ادامه مطلب