Archive

Post archive page

طراحی کامپیوتری بینی

 بسیاری از متقاضیان جراحی بینی می خواهند بدانند که شکل بینی آنها بعد از عمل چه شکلی خواهد شد. این افراد هنگام مراجعه به پزشک سوالاتی خواهند پرسید از قبیل : بعد از عمل چه شکلی می شوم؟می خواهم بدانم آیا مدل بینی بعد از عملم را می پسندم؟ برخی افراد عکس هنرپیشه ها را می آورند و می گویند بعد از عمل می خواهم این شکلی بشوم. بسیاری از افراد هم خودشان هنرمند هستند. با کامپیوتر بینی طراحی می…

ادامه مطلب

عوارض عمل زیبایی بینی

هر عمل جراحی ممکن است عوارضی را به دنبال داشته باشد. عمل زیبایی بینی نیز از این قاعده مستثنا نیست و ممکن که که با عوارضی همراه باشد که البته مهارت و تجربه ی یک جراح خوب می تواند این عوارض را بسیار کاهش دهد وحتی به صفر برساند و بالعکس اگر این کار توسط پزشکی انجام شود که مهارت و دقت کافی نداشته باشد می تواند به عوارض بیشتری منجر شود. بنابراین اگر می خواهید پس از جراحی یک…

ادامه مطلب