Archive

Post archive page

عمل افتادگی بینی

در بینی هایی که دچار افتادگی بینی هستند، تصمیم گیری در مورد این که چه میزانی از بالا بردن نوک بینی به زیبایی چهره و رفع افتادگی بینی کمک می کند، باید بر اساس معیارهای زیبایی برای تناسب صورت باشد. اصل "یک سوم" یکی از معیارهای زیبایی است. یک سوم بالای صورت پیشانی است و یک سوم تحتانی از زیر بینی تا زیر چانه امتداد دارد. یک سوم میانی صورت فاصله بین ریشه بینی در بالا و قاعده بینی در…

ادامه مطلب

بینی افتاده

عضلات متعددی در بینی و صورت وجود دارند که در هنگام ابراز احساسات مانند خنده موجب حرکت دادن نوک بینی به سمت پایین می شوند. روش های جراحی گوناگونی برای مقابله با بینی افتاده وجود دارد. امروزه سعی بر این است که از روش هایی که متکی بر افزایش بافت ها ( بجای برداشتن و کم کردن بافت ها) است در جلوگیری از روند بینی افتاده استفاده شود. بدین ترتیب که بافت هایی که از قسمت های اضافی و ناهنجار…

ادامه مطلب

جلوگیری از افتادگی بینی

مهم‌ترین راه‌حل افتادگی بینی ، پیشگیری است. برای جلوگیری از افتادگی بینی ، جراح باید از روش‌هایی استفاده کند که کمتر در آن، از کم کردن بافت استفاده شده باشد و بیشتر باید تقویت و تغییر شکل بافت باشد. ما اکنون در روش‌های جدید، شکل بافت‌های بینی را تغییر می‌دهیم؛‌یعنی جابه‌جا می‌کنیم و یک بافتی را از یک جایی در جایی دیگر کار می‌گذاریم، نه اینکه بخواهیم یک بافتی را از بینی خارج کنیم. بنابراین نوع روشی که به کار…

ادامه مطلب

رفع افتادگی بینی

ممکن است در هفته‌های اول بعد از عمل بینی، افتادگی بینی مشخص نباشد و بعد از چند ماه یا چند سال افتادگی بینی خودش را نشان بدهد. برای همین، جراحی‌هایی که در حقیقت با روش‌های کاهشی (کم کردن و برداشتن بافت‌ها) انجام می‌شود بیشتر نوک بینی را افتاده می‌کند و در درازمدت اگر چه ممکن است تورم‌های بینی نتایج کوتاه‌مدت را نشان ندهد ولی بعد از یک مدت که تورم‌ها می‌خوابد، به دلیل تضعیف ساپورت بینی، فرد دچار افتادگی بینی…

ادامه مطلب

افتادگی بینی و علل آن

از آنجا که بینی یک نقش مرکزی در صورت دارد، اهمیت زیادی در زیبایی چهره دارد و یکی از چیزهایی که در زیبایی بینی در صورت بیمار اهمیت دارد، شکل و میزان چرخش نوک بینی است. بینی در تناسب صورت نقش مهمی ایفا می‌‌کند. به طور کلی، یک زاویه‌ بین لب و بینی وجود دارد که در افراد مختلف، متغیر است و عوامل مختلفی در آن تاثیر دارد. وقتی سن بالا می‌رود، افتادگی بینی اتفاق می‌افتد و افتادگی بینی به…

ادامه مطلب

افتادگی بینی بعد از عمل

ﻋﻤﻞ زیبایی بینی (راﻳﻨﻮﭘﻼﺳـﺘﻲ ) ﻳﻜـﻲ از ﺷـﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺧﻮاﻫﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻮك ﻣﺜﻠﺚ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺮون زدﮔـﻲ را داراﺳﺖ. ﻓﺮم ﻧﻮك ﺑﻴﻨﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺑﻴﻨـﻲ اﻫﻤﻴـﺖ دارد . ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻞ رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ ﺣﻔﻆ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻧﻮك ﺑﻴﻨـﻲ و رفع افتادگی بینی اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﻮك ﺑﻴﻨﻲ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻮك ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﺎﺛﺒﺎت و دارای ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳـﺎﭘﻮرت و ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﻧﻮك ﺑﻴﻨـﻲ در زﻣـﺎن ﺗـﺮﻣﻴﻢ…

ادامه مطلب

جلوگیری از افتادگی بینی

مهم ترین راه حل ، پیشگیری است. برای پیشگیری ، جراح باید از روش هایی استفاده کند که کمتر در آن ، از کم کردن بافت استفاده شده باشد و بیشتر باید تقویت و تغییر شکل بافت باشد. ما اکنون در روش های جدید ، شکل بافت های بینی را تغییر می دهیم؛ یعنی جابه جا می کنیم و یک بافتی را از یک جایی در جایی دیگر کار می گذاریم ، نه اینکه بخواهیم یک بافتی را از بینی…

ادامه مطلب

افتادگی بینی و جراحی آن

برخلاف تصور عموم ، خیلی ها تصور می کنند بینی ای که بلند و افتاده است ، ما باید یک چیزی از آن کم کنیم ولی اگر ما از این بینی کم بکنیم. ممکن است اوایل اش بعد از عمل این بینی ، نوک اش بالاتر برود ولی در درازمدت چون ساپورت اسکلتی بینی ضعیف شده ، پوستی که روی آن است ، شل شده و به مرور زمان بینی افتادگی پیدا می کند.  درحالی که برخلاف تصور عموم مردم…

ادامه مطلب

انواع بینی و جراحی آن

جراحی های بینی را به دو دسته کلی تقسیم می کنیم:  دسته اول ، جراحی هایی که در قدیم خیلی معمول بوده و روش های کاهشی است که الان خیلی از جراحان ، این روش را دارند ولی اینها نتایج درازمدت شان ثابت شده که دچار افتادگی بینی می شوند و علاوه بر این افتادگی ، که در حقیقت یکی از عوارض این جراحی هاست ، به خاطر تضعیف ساپورت بینی ممکن است بدشکلی های دیگری نیز ایجاد شود و…

ادامه مطلب

افتادگی بینی بعداز عمل

درمان بینی ای که پس از عمل جراحی دچار افتادگی شده خیلی مهم تر از پیشگیری است و درمان بینی ای که بعد از جراحی دچار افتادگی شده ، خیلی مشکل تر از درمان بینی ای است که به طور طبیعی دچار افتادگی شده؛ زیرا بینی ای که افتاده ، در حقیقت ، ساپورت اش کم است و ما باید به آن اضافه کنیم ولی بینی ای که بعد از عمل افتاده ، هم ساپورت اش کم است ، هم…

ادامه مطلب