Archive

Post archive page

افسردگی بعد از جراحی بینی

شش روز بعد از جراحی بینی بیمار برای برداشتن بخیه مورد معاینه قرار می گیرد. در برخی از بیماران ورم بعد از عمل جراحی بینی شدید تر می باشد بنابراین بیمار نیاز به اطمینان مجدد و مشاوره دارد. همچنین بیمار می تواند از چسب رنگ پوست به مدت چند روز بیشتر استفاده نماید. بدین وسیله با شرایط راحت تر کنار می آیند. نتایج هیچ گاه کامل نیستند ولی ظاهر بینی بیمار در روز های اولیه بعد از عمل جراحی بینی…

ادامه مطلب