Archive

Post archive page

افسردگی بعد از عمل بینی

یک نکته مهم در انتخاب کاندید های متقاضی عمل زیبایی بینی که باید به آن توجه کرد، بيماران دچار وسواس، ايده‌آل طلب و غيرمنطقي بدترين افراد براي انجام رينوپلاستی هستند. رينوپلاستي تغيير مدل بینی به همراه تغيير و زيبايي ظاهري آن است که بيشتر زنان جوان و سپس مردان متقاضي انجام آن هستند. اگر اين عمل با جراحی و انحراف بينی همراه باشد سپتورينوپلاستي نام دارد. در عمل زیبایی بینی می توان بیماران را در سه گروه  دسته‌بندي کرد.  گروه…

ادامه مطلب