Archive

Post archive page

نارضایتی از عمل بینی

عمل بینی بی تردید تاثیر بسزایی دارد. بسیارند بیمارانی كه پس از عمل بینی با وجود نتیجه رضایت بخش، به دلیل مشكلات روحی- روانی، وسواس فكری یا شخصیت های متزلزل و بیش از اندازه تاثیرپذیر از دیگران، از نتیجه عمل بینی خود ناراضی هستند. شمار زیادی از افرادی كه خواهان عمل زیبایی بینی هستند، از نظر خود دلایل موجهی دارند، به مانند كسب موفقیت در تشكیل زندگی زناشویی، به دست آوردن اعتماد به نفس بیشتر در برخوردهای اجتماعی، جلب رضایت…

ادامه مطلب