رفع گرفتگی گوش

شاید برای همه شما مشکل گرفتگی گوش بوجود آمده باشد. مشکلی که بیشتر از آنکه خطرناک باشد کلافه کننده بوده و باعث می شود گاهی دست به کارهایی بزنیم که مشکل ساز باشد.

 در موارد کمی فشارگوش نشانه ای برای بیماری ای جدی است اما با این وجود نباید گرفتگی گوش به مدت طولانی نادیده گرفته شود.

معمولا گرفتگی گوش ناشی از فشار نامطبوع در گوش ها به مشکلی واقعی تبدیل می شود. این مشکل می تواند علل مختلفی داشته باشد که یکی