Archive

Post archive page

بزرگی شاخک‌های بینی:علت و درمان

در بسیاری از موارد شاهد هستیم که بیمار به مطب مراجعه کرده و اظهار می‌کند که مبتلا به پولیپ بینی است اما وقتی بینی وی را معاینه می‌کنیم معلوم می‌شود که بیمار به اشتباه، بزرگی شاخک‌های بینی را پولیپ نامیده است. پزشک با معاینه داخل بینی به‌راحتی می‌تواند بین پولیپ و بزرگی شاخک‌های بینی افتراق قائل شود. بزرگی غیرطبیعی شاخک های بینی ، یا ناشی از وضعیت استخوانی شاخک یا ناشی از تورم مخاط شاخک بینی است. اگر اسکلت استخوانی…

ادامه مطلب

بزرگی شاخک های بینی

شاخك های بینی نقش بسیار مهمی در فیزلوژی بینی ایفا می‌كنند. شاخك های بینی به دلایل مختلف مثل التهابهای طولانی حجم زیادی پیدا كرده و مسیر بینی را مسدود می‌كنند. گاهی نیز در معاینات اولیه تشخیص پولیپ بینی روی آنها داده می‌شود. درمان بزرگی شاخك های بینی در گذشته به این صورت بوده كه شاخک های بینی را برمی‌داشتند و در نتیجه بینی خالی می‌شد. نبود شاخک های بینی باعث می‌شود كه فرد از تنفس خود احساس رضایت نكند، چون…

ادامه مطلب