Archive

Post archive page

عمل بینی کوتاه

عمل بینی کوتاه سابقاً یکی از مشکل ترین موارد تصحیح بینی کوتاه بوده است. هم اکنون تکنولوژی به روز شده از بزرگی این مشکل عمل بینی کوتاه کاسته است. الگوریتم مورد استفاده از ده سال گذشته درمورد عمل بینی کوتاه در حال استفاده بوده و تغییر چشمگیری نداشته است. در روش باز عمل بینی کوتاه (که تقریباً یک اجبار می باشد) غضروف های جانبی بالاتر از سپتوم فوقانی رها می شود. تمامی غضروف سپتوم موجود برای پیوند افزایش سپتوم در عمل…

ادامه مطلب

بینی گوشتی

 بینی‌ گوشتی به بینی‌هایی اطلاق می‌شود که پوست روی بینی‌  گوشتی ضخامتی بیش از اندازه داشته باشد. اگر بینی‌ را به دو نیمه بالایی و پایینی تقسیم کنیم، پوست قسمت پائین یا نوک بینی‌ گوشتی  ضخامت بیشتری نسبت به نیمه بالایی دارد. ضخامت پوست تا حد زیادی به وجود غدد چربی‌ درون آن بستگی دارد، هرچه این غدد بیشتر و بزرگتر باشند، پوست بینی  ضخیم‌تر به نظر می‌رسد. پوست‌ بینی گوشتی خصوصیتشان چرب بودن بیش از حد آنان است. شاید…

ادامه مطلب