Archive

Post archive page

سینوزیت چرکی مزمن

سینوزیت چرکی مزمن :  نادیده گرفتن سینوزیت حاد یا  سینوزیت تحت حاد و آسیب مخاط داخل سینوس ها به دلیل حملات راجعه سینوزیت، منجر به تغییرات دائمی مخاطی می شود. این التهاب مزمن، تحت عنوان سینوزیت چركی مزمن نام می گیرد. سینوزیت مزمن می تواند برای ماهها تا سالها ادامه داشته باشد. علایم سینوزیت چرکی مزمن  مشابه روند سینوزیت چرکی  تحت حاد هستند. یعنی ترشح چركی از بینی شایع ترین و گاه تنها علامت سینوزیت چرکی مزمن است. بوی تعفن دهان و…

ادامه مطلب

سینوزیت چرکی حاد

سینوزیت چركی تحت حاد: در ۱۰% موارد سینوزیت چركی حاد بیماری به صورت عفونت سینوس ها تحت حاد ادامه پیدا می كند. در سینوزیت چركی حاد، تنها علامت ترشح مستمر چركی از بینی است. ممكن است احساس پری بینی، ناراحتی و درد مبهم روی سینوس مبتلا، خستگی و سرفه های خشك نیز وجود داشته باشد. در جریان سینوزیت تحت حاد، بررسی سینوس ها توسط CT اسكن ( برای شناسایی سینوس های گرفتار ) و كشت از ترشحات بینی ( برای كشف احتمالی…

ادامه مطلب