Archive

Post archive page

بهترین سن برای عمل زیبایی بینی

انتخاب افراد مناسب برای عمل زیبایی بینی نتیجه همفكری بیمار و پزشك است. تشخیص اینكه بینی بیمار دچار مشكل است یا نه به‌عهده بیمار و پزشك است. ممكن است كسی از نظر دیگران بینی زیبا وسالمی داشته باشد اما از نظر تنفسی دچار مشكل باشد. عكس قضیه هم ممكن است؛ یعنی فردی كه از ابتدای زندگی تنفس از راه بینی نداشته و احساس ناراحتی هم نمی‌كند. مسلما چنین كسی هیچ‌گاه به جراح عمل زیبایی بینی مراجعه نمی‌كند اما كسانی نیز…

ادامه مطلب