Archive

Post archive page

عوامل گرفتگی بینی(رینیت آلرژیک- آلرژن ها)

رینیت:ا لتهاب داخل بینی است که در آن بیمار معمولا با احساس پری بینی، آبریزش و گرفتگی بینی مراجعه می‌کند. رینیت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: الف: رینیت آلرژیک     ب: رینیت غیرآلرژیک رینیت آلرژیک: بیماری شایعی است که در ۲۰-۳۰ درصد افراد جامعه دیده می‌شود که دارای فاز حاد و فاز تأخیری ۶ ساعت بعد از مواجهه می‌باشد. علامت مهم آن هم خارش همراه با عطسه، آبریزش و احساس پری و گرفتگی بینی است. در رینیت آلرژیک مزمن بیمار ممکن…

ادامه مطلب

از بین بردن ورم و کبودی بینی بعد از جراحی

- پس از جراحی بینی (رینوپلاستی) به منظور کاهش تورم پس از جراحی بینی باید در زمان استراحت سر و گردن بالاتر از تنه قرار گیرد. - در ٧٢ساعت ابتدایی  بعد از جراحی،از یخ خرد شده یا ماسکهای یخی آماده استفاده نمایید تا تورم بینی و کبودی بینی کاهش یابند. توجه داشته باشید که روی گچ بینی فشار وارد نکنید. ادامه ورم بعد از ٤٨ ساعت اول طبیعی است . تورم بینی در ٤٨ -٧٢ ساعت اول به حداکثر خود می…

ادامه مطلب