Archive

Post archive page

بینی عمل شده

در عمل بینی بحث جراحی تضمینی اساسا غیر منطقی و غیر علمی است. اگر یک جراح چنین ادعایی بکند، دانش و تجربه خودش را زیر سوال برده است. چون در پزشکی و به ویژه در جراحی‌ها هیچ 100 درصدی نداریم. بینی هم یک عضو پویا و در حال تغییر است و رفتاری که بافت بینی عمل شده از خودش بروز می‌دهد چندان قابل پیش‌بینی نیست. مثلا ممکن است تغییراتی در روند جوش خوردن بینی عمل شده اتفاق بیفتد که نتیجه…

ادامه مطلب

بینی جراحی شده

بینی عضوی نیست که ما فقط از جنبه زیبایی به آن نگاه کنیم. یعنی عملکردهای حیاتی و مهم دیگری هم دارد که آنها هم باید در طی این عمل بینی ، مورد توجه قرار بگیرند. اگر یک جراح،‌ بینی بیمارش را بعد از عمل بینی ، خیلی زیبا از آب دربیاورد ولی عملکردهای تنفسی‌اش را مختل کند، آن‌وقت آن زیبایی چه ارزشی دارد؟ ضمن این که، زیبایی بینی در زیبایی چهره خیلی موثر است چون به هر حال،‌ بینی عضو…

ادامه مطلب