Archive

Post archive page

مراحل عمل زیبایی گوش

در حین عمل زیبایی گوش چه اتفاقی رخ می دهد ؟ مرحله اول - بی هوشی در عمل زیبایی گوش برای حفظ آسایش شما طی عمل زیبایی گوش ، داروهائی تجویز خواهد شد . گزینه ها شامل بی حسی موضعی ، تسکین داخل وریدی ، و بی هوشی عمومی هستند . پزشک عمل زیبایی گوش شما ، بهترین گزینه را به شما توصیه خواهد کرد . مرحله دوم – برش در عمل زیبایی گوش تصحیح شکل گوش های برجسته  در…

ادامه مطلب

بیهوشی در جراحی زیبایی گوش

نوع بی‌هوشی درجراحی زیبایی گوش با هر سه روش بی حسی موضعی، نیمه بی‌هوشی و یا بی‌هوشی كامل قابل انجام است. جراحی زیبایی گوش با 3روش بی‌حسی موضعی، نیمه ‌بیهوشی و بیهوشی قابل انجام است و در مورد نحوه بیهوشی در جراحی زیبایی گوش با بیمار صحبت می‌شود. بی‌هوشی تنها راه جراحی زیبایی گوش نیست. در روش بی‌حسی موضعی در جراحی زیبایی گوش از محلول‌های بی‌حس‌كننده و موضعی مانند لیدوكایین استفاده می‌‌شود و این ماده تنها در محلی كه جراحی زیبایی گوش…

ادامه مطلب