Archive

Post archive page

بیهوشی در عمل بینی

انجام هر عملی ریسك‌های مخصوص به خود را دارد. اما در صورتی كه تمام شرایط استاندارد به دقت رعایت شود، ریسك این جراحی را می‌توان به میزانی بسیار كمتر از ریسك یك مسافرت جاده‌ای رساند. بدیهی است ریسك جراحی در شرایط غیراستاندارد آنچنان بالا است كه پذیرش انجام آن را كاملا غیرمنطقی می‌كند. اما دو نکته در زمینه بیهوشی در عمل بینی وجود دارد. حساسیت فرد به داروهای بیهوشی در عمل بینی در برخی افراد ممكن است واكنش‌های غیرمترقبه‌ای نسبت…

ادامه مطلب

فیلم اتاق عمل جراحی بینی

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur

ايران بيشترين عمل جراحی بينی را در دنيا دارد. بهترين جراحان رشته عمل جراحی بينی نيز متعلق به ايران هستند.مي‌توان گفت كه ایران مركز عمل جراحی بينی دنياست. عمل زيبايي بين  به نوعي مشكل‌ترين عمل جراحي زيبايی و بحث برانگيزترين عمل است؛ زيرا دقت پزشك جراح در انجام اين عمل بسيار مهم است. 1- بی هوشی در اتاق عمل جراحی بینی به شما داروهائی داده خواهد شد تا شما حین عمل راحت باشید این داروها باعث بیهوشی عمومی یا آرامش شما…

Continue reading