Archive

Post archive page

پرش پلک

پرش ها ي پلک ، تيک وانقباض عضلاني پلک ها بسيار رايج هستند. اين گرفتاري ها معمولا پلک پايين يک چشم را درگير مي کنند،اما امکان دارد که پلک بالايي نيز درگير شود و اغلب آنها دائمي نيستند البته ممکن است هفته ها يا حتي ماه ها طول بکشند. جهت حل گرفتاري پرش پلک ما بايد علت اساسي اين گرفتاري آزاردهنده را مشخص کنيم. پزشکان به اين عارضه myokymia مي گويند. انقباض عضلاني ماهيچه هاي چشم مي تواند به وسيله…

ادامه مطلب

وظایف موکوس در سیستم تنفسی

وظایف موکوس در سیستم تنفسی : * وظایف موکوس در سیستم تنفسی ؛  مقابله با عوامل میکروبی و محافظت از شش ها با به دام انداختن ذرات خارجی که همراه با هوای تنفسی وارد بینی میگردند. ــ  بطور طبیعی مخاط سینوس ها و بینی  از مژکهای میکروسکوپی موسوم به سیلیا (cilia) پوشیده شده است. این مژکهای ضرباندار با حرکات ریتمیک به سمت عقب و جلو به مانند یک جاروب میکروسکوپی موکوس، میکروبها، ذرات محرک، گردو غبار و مواد حساسیت زا را…

ادامه مطلب