Archive

Post archive page

روش های بهبود سریع سینوزیت

روش های بهبود سریع سینوزیت : کارهای مفید دیگه برای بهبودی  سریعتر سینوزیت : 1- نشتن کنار آتش با چوب جنگلی طوریکه حرارت و دود آن به صورت و پیشانی شما برخورد کند برای بهبود سریع سینوزیت موثر است. 2- استفاده از بخور اکالیپتوس   برای بهبود سریع سینوزیت موثر است . 3- نمک دریا را از عطاری خریداری کنید و مقداری از آن را داخل آب گرم بریزید و روزی ۴ الی ۵ بار برای شستشوی مخاط بینی استفاده نمائید ،  برای بهبود سریع سینوزیت موثر…

ادامه مطلب