Archive

Post archive page

فرو رفتن جسم خارجی در بینی

کودکان خردسال ممکن است اشیای کوچکی را به داخل بینی خود فرو کنند. جسم خارجی در بینی می توانند سبب انسداد بینی و ایجاد عفونت شوند. اجسام نوک تیز می توانند به بافت ها آسیب برسانند و باتری های «کتابی» می توانند سبب سوختگی و خونریزی شوند. سعی نکنید جسم خارجی در بینی را بیرون بیاورید؛ ممکن است (به بافت ها) آسیب برسانید و یا جسم را بیش از پیش به داخل راه تنفسی فرو کنید. تشخیص نشانه های وجود…

ادامه مطلب