Archive

Post archive page

ترشحات پشت بینی

غدد طبیعی موجود در بینی و گلو در شبانه روز حدود یک تا دولیتر ترشح دارند. این ترشحات سطوح داخلی حفره های بینی را مرطوب می کند و باعث تمیز و مرطوب شدن هوای داخل بینی و بدام افتادن ذرات مضر و باکتریهای موجود در هوای استنشاقی می گردد. سلولهای سطوح داخل بینی و سینوس ها حاوی  مژکهایی هستند که به طور هماهنگ و منظم به طرف ته حلق نوسان می کنند و باعث می شوند ترشحات بینی و سینوس…

ادامه مطلب

علل و درمان ترشح پشت ‌بینی

ترشح پشت بینی نشانه چیست؟ بینی و سینوس‌های سالم هر روز مقدار زیادی مخاط رقیق می‌سازند که این ترشح مداوم هوا را پیش از ورود به شش‌ها تمیز، مرطوب و گرم می‌کند. شما بدون اینکه بدانید ترشحات بینی را قورت می‌‌دهید. وقتی ترشحات بینی غلیظ شود، از وجود آن آگاه می‌شوید، حتی اگر مقدار ترشحات بینی کمتر از حد طبیعی باشد. این حالت را ترشح پشت بینی می‌نامند. علت ترشح پشت‌ بینی هوای خشک دستگاه تهویه یا اسید برگشته از…

ادامه مطلب