Archive

Post archive page

تست شنوایی

تست  استاندارد گوش انسان با شنوایی طبیعی، قادر به کشف طیف وسیعی از صداها از فرکانس های 20 تا 20000 هرتز است.اما فرکانس های بین 250 تا 8000 هرتز که مربوط به صداهای گفتاری هستند ارزیابی می شود. کارشناس شنوایی با استفاده از دستگاهی به نام ادیومتر در یک اتاقک ساکت، شنوایی شما را تست می کند. هر گوش به طور جداگانه تست می شود. نتایج حاصله ، با تست حاصل از گوش طبیعی مقایسه می شود.کارشناس شنوایی نتایج بدست…

ادامه مطلب

شنوایی سنجی

شنوایی شاید مهمترین حسی باشد به نحوی که بدون بهره‌مندی از آن توانایی انسان در ایجاد ارتباط با پیرامون خود بطور محسوسی کاهش می‌یابد. این توانایی بالا در ایجاد و ارتباط ، انسان را در مقایسه با سایر موجودات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌سازد. متأسفانه تعدادی از بیماریها با ایجاد اختلال در سیستم شنوایی باعث محدودیت در این توانمندی می‌شوند. بنابراین بررسی اختلالات شنوایی دقت بیشتری را طلب می‌کند. شنوایی سنجی با صدای خالص ، متداولترین روش شنوایی سنجی در…

ادامه مطلب

غربالگری شنوائی نوزادان

چرا غربالگری شنوائی نوزادان مهم است؟ تقریباً 2 تا 4 از هر 1000 كودك در آمریكا ناشنوا یا سخت شنوا به دنیا می آیند. بنابراین كاهش شنوایی شایعترین ناتوانی حین تولد است. بسیاری از مطالعات نشان داده اند كه تشخیص زودرس كاهش شنوائی با غربالگری شنوائی نوزادان جهت تكامل گفتار، زبان و توانایی های شناختی و روانی – اجتماعی اهمیت بسزا دارد. اگركاهش شنوائی با غربالگری شنوائی نوزادان سریع تشخیص داده شود (بخصوص در اولین ماه زندگی)، درمان اغلب موفقیت آمیز…

ادامه مطلب