روشهای باز و بسته در جراحی بینی

عمل جراحی زیبایی بینی یک عمل مدرن است چون در این دوره افراد خیلی دنبال زیبایی و زیباتر شدن هستند چون ما در دوره گذار به مدرنیته هستیم، این شرایط شدت می‌یابد.

بسیاری از بیماران علاقه‌مند به انجام جراحی زیبایی بینی ،از شرایط فعلی خود راضی نیستند و تمایل دارند که وضع بهتری داشته باشند. به همین خاطر می‌خواهند در چهره خود تغییر بدهند تا اعتماد به نفس پیدا کنند.

عمل جراحی بینی به دو روش باز و بسته انجام می‌شود. در روش