Archive

Post archive page

ورم عمل بینی

سه فاکتوراساسی که درمیزان ورم بینی بعد از عمل دخیل می باشند ، عبارت اند از : ۱- فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به جراح ۲- فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به بیهوشی ۳- فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به بیمار فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به جراح قطعاً هرچقدر جراحی با ظرافت بیشتری انجام شود ، ورم عمل بینی بیمار کمتر خواهد بود . فاکتورهای ورم عمل بینی مربوط به بیهوشی بدون شک هر چقدر بیهوشی بهترباشد و فشار…

ادامه مطلب

تورم بعد از عمل بینی

بعد از عمل بینی به خاطر این که برشهایی روی استخوان بینی صورت ‌گرفته است، مقداری تورم بعد از عمل بینی به وجود می‌آید. و از آنجا که سست‌ترین بافت همبند صورت، دور چشم است؛ پس تورم بعد از عمل بینی دور چشم بیشتر جلب توجه می‌کند و دور چشم این بیماران ممکن است تا چند روزی پس از عمل، متورم باشد. این تورم بعد از عمل بینی در بعضی دیگر از بیماران، یکی دو هفته و در بعضی دیگر…

ادامه مطلب

عمل بینی در آقایان

در عمل زیبایی بینی ،گرچه بدلیل بیشتر بودن احتمال شکستگی در آقایان تعدادی از آنان به علت انحراف بینی‌ مراجعه میکنند، ولی‌ بیشتر آنها دلیل مراجعه شان انجام عمل زیبایی‌ بینی است. هنوز افراد و حتی پزشکانی هستند که اعتقاد دارند عمل زیبایی بینی در آقایان انجام نشود ولی‌ درخواست زیبایی مختص گروه ویا صنف خاصی نیست، زیباسازی و تناسب اندام و اعضا حق همه خانمها و آقایان است. البته تفاوتهای زیادی بین دو جنس از نظر ساختمان بینی‌، انگیزه‌ها…

ادامه مطلب