جراحی سپتوپلاستی بینی(انحراف تیغه بینی)

الف) بعد از عمل جراحی با توجه به نظر پزشک جراح از ۶ تا ۱۲ ساعت NPO می‌باشید یعنی هیچ گونه مواد غذایی خوردنی و آشامیدنی از راه دهان نباید مصرف کنید و پس از زمان اعلام شده و برگشت حرکات روده‌ای می‌توانید مقدار کمی مایعات مصرف نمائید و در صورتی که هیچگونه حالت تهوع و استفراغ نداشتید به مرور مایعات و غذاهای نرم را شروع کنید و در روزهای بعد غذای عادی میل نمائید.

ب )‌ چند روز اول پس از عمل جراحی، از