Archive

Post archive page

انواع و روش های جراحی بینی

چهره ای زیبا و جذاب است که بین اجزاء آن هارمونی و تناسب برقرار باشد. زیباترین بینی ها اگر متناسب با سایر اجزاء صورت نباشد نمی تواند منجر به زیبایی یک چهره شود. قبل از انجام جراحی گرفتن عکس های اختصاصی و آنالیزچهره کمک می کند که نتیجه جراحی خوب بوده و باعث افزایش جذابیت چهره شود. انواع جراحی بینی انواع جراحی بینی عبارتند از: الف- جراحی هایی که به منظور اصلاح عملکرد بینی انجام می شوند. ب- جراحی هایی…

ادامه مطلب