Archive

Post archive page

روش و نحوه انجام جراحی بینی

مراحل انجام جراحی بینی: ـ اصلاح ناهنجاری‌ و انحراف تیغه بینی (سپتوپلاستی) ـ برداشتن قوز استخوانی و غضروفی ـ ترمیم نوک بینی مانند باریک کردن و بالا بردن ـ کاهش پهنای استخوان‌های بینی هت باریک کردن قسمت فوقانی و میانی بینی ـ افزودن پیوندهای استخوانی و غضروفی از خود بینی در موارد ضعیف حمایتی اسکلت بینی آیا در جراحی‌ بینی حد و مرزی برای کوچک‌ کردن بینی وجود دارد؟ به‌طور قطع این حد و مرز وجود دارد زیرا اول اینکه…

ادامه مطلب