Archive

Post archive page

خونریزی بینی

خونریزی بینی : بینی  به علت اینکه وظیفه گرم کردن هوای دم و مرطوب نمودن آن را دارد دارای عروق خونی زیادی می‌باشد. اکثریت خونریزی بینی خودبخود و یا با فشار مختصری که خود بیمار به بینی وارد می‌آورد ایجاد میشود. تنها درصد کمی از خونریزی های بینی نیازمند ویزیت پزشک می‌باشد . علل شایع خونریزی بینی:     ۱ـ ضربه به بینی  ۲ـ خشکی مخاط بینی ۳ـ فشار خون بالا ۴ـ عفونت دستگاه تنفسی ۵ـ جسم خارجی در بینی…

ادامه مطلب