Archive

Post archive page

درمان‌ پارگی‌ پرده‌ گوش‌

تشخیص تشخیص‌ پارگی‌ پرده‌ گوش‌ با معاینه‌ گوش‌ با اتوسكوپ‌ (دستگاه‌ مخصوص‌ دیدن‌ داخل‌ گوش‌) تأیید می‌شود. همچنین‌ ممكن‌ است‌ مایع‌ داخل‌ گوش‌ كشت‌ داده‌ شود. درمان پارگی‌ پرده‌ گوش‌ در اکثر موارد پارگی‌ پرده‌ گوش‌ به درمان نیازی نمی باشد: سوراخ پرده گوش معمولا بعد از 6 الی 8 هفته بهبود می یابد پرده گوش یک ساختار پوست مانند می باشد که مانند پوست بعد از یک مدتی ترمیم می شود در بعضی موارد پزشک در اثر مشاهده عفونت گوش میانی انتی بیوتیک…

ادامه مطلب