Archive

Post archive page

درمان بیماری های گوش

بهداشت گوش گوش را باید از گرما و باد محافظت کرد و مراقب بود که آب و جانوران داخل آن نشوند ، چرک گوش را باید بر طرف کرد و هر هفته یک بار روغن بادام تلخ در گوش چکاند . باید مراقب بود که داخل گوش ، ورم و زخم و جوش تولید نشود . اگر جوش هایی در حال سر بر آوردن بودند ، شیاف خشخاش شاخ دار در سرکه بریزند و در گوش بچکانند . اگر هفته…

ادامه مطلب

خارش گوش

بسیاری چیزها می توانند گوش را به خارش در آورند. بیش از همه، گرفتاری های پوستی مثل اکزما، پسوریاز، التهاب سبوره ای پوست (همان چیزی که باعث شوره می شود) مسبب آن هستند. وجود هر یک از این گرفتاری ها در هر جای بدن کلیدی برای یافتن علت خارش گوش است. مخصوصاً آرنج ها، ابروها و پوست سر را بررسی کنید. انگل ریزی که در زمستان به دنبال جای گرمی است ممکن است گوش را به عنوان یک اقامتگاه موقتی…

ادامه مطلب