Archive

Post archive page

خونریزی بعد از عمل بینی

خونریزی بعد از عمل بینی به ندرت رخ می دهد كه ممكن است نیاز به كنترل از طریق پانسمان داخل بینی داشته باشد . اگرچه خونریزی بعد از عمل بینی غیرمعمول است ولی این احتمال وجود دارد که بیمار حین عمل بینی یا بعد از عمل بینی دچار خونریزی شدید شود به طوری که گاهی برای بند آوردن خونریزی بعد از عمل بینی به درمان اورژانس یا حتی تزریق خون نیاز است. دلایل متعددی برای خونریزی بعد از عمل بینی…

ادامه مطلب