Archive

Post archive page

آفت دهان

آفت دهان (canker sores; aphthus ulder)، به زخم های دردناکی گفته می شود که در مخاط دهان به وجود می آیند و در زن ها شایع تر از مردها هستند. آفت دهان مسری و سرطانی نیست و تبدیل به سرطان نمی شود. زخم های آفتی اغلب کوچک، بسیار دردناک و کم عمق هستندو غشای خاکستری رنگی روی آن ها را می پوشاند و حاشیه آفت دهان به وسیله ی هاله ای قرمز رنگ احاطه می شود.معمولاً بعد از 10 تا…

ادامه مطلب

زخم های دهان

بیماری های دهان و دندان بسیار متنوع اند . از بیماری های شایع دهان «زخم های دهان» هستند که «آفت» (aphthous ulcers) و تبخال از سایر مواد شایع تر اند. زخم های دهان، گوناگون و دارای علل بسیاری هستند که از جمله علل زخم های دهان عبارتند از ضربه فیزیکی یا شیمیایی. عفونت ناشی از میکروراگانیسم ها یا ویروس ها. بیماری ها یا مصرف داروها، بیماری های سرطانی و گاهی فرآیندهای غیر اختصاصی. علائم بعضی از زخم های دهان با…

ادامه مطلب