Archive

Post archive page

عمل آندوسکوپی بینی و سینوس

بطور كلی عمل آندوسکوپی بینی و سینوس  دو كاربرد عمده دارد : كاربرد تشخیصی عمل  آندوسکوپی بینی و سینوس عبارت است از : بسیاری از بیماریهای بینی بویژه بیماریهای مخاطی كه ممكن است در سی تی اسكن ، ام آر آی بخوبی مشهود نباشد ، براحتی با عمل  آندوسکوپی بینی و سینوس قابل تشخیص است . یكی از ویژگی های عمل  آندوسکوپی بینی و سینوس در مقایسه  با روشهای تصویر برداری رادیولوژی ، عدم نیاز به پرتوهای مضر است .لذا بدون نگرانی…

ادامه مطلب