Archive

Post archive page

روش های عمده جراحی بینی

اصولا به دو روش عمده عمل جراحی بینی انجام می شود: روش باز در جراحی بینی  در این روش پوست بینی در قسمت پایین باز می شود و مثل کاپوت ماشین بلند می شود. انجام عمل جراحی و هرگونه تغییر لازم در ساختمان بینی در زیر دید مستقیم انجام می گیرد و در انتها پوست دوخته می شود. روش بسته در جراحی بینی در این روش با برش هایی از داخل بینی پوست بینی بلند شده و پس از انجام…

ادامه مطلب