Archive

Post archive page

معیار انتخاب جراح خوب زیبایی بینی

رضایت شما بعد از عمل جراحی زیبایی بینی به دو عامل بستگی دارد:  1-شکل بینی شما بعد از عمل جراحی، به تصورات و انتظارات قبل از عمل نزدیک باشد.  2-مشکلات عملکردی مثل اشکالات تنفس و بویایی پیدا نکنید. در مورد شکل بینی بعد از عمل، باید بفهمید که آیا درک شما از زیبایی بینی و صورت با درک پزشکتان هماهنگ است یا خیر؟  گرچه کلیات اصول زیبایی شناسی بینی و صورت در تمام دنیا تقریبا یکسان است، اختلافات نژادی هم…

ادامه مطلب