Archive

Post archive page

بخیه بینی

بخیه‌های داخل بینی قابل جذب هستند و نیاز به كشیدن ندارند، تعداد معدودی بخیه خارج بینی همزمان با برداشتن اسپلینت بینی در مطب كشیده می‌شوند. در عرض یك یا دو هفته، تمام پانسمان‌ها، آتل و بخیه بینی خارج می‌گردد.خونریزی بینی نقطه‌ای و ناچیز در چند روز اول بعد از عمل بینی به طور شایع وجود داشته و گاهی برای چند هفته شما احساس ناراحتی خفیفی خواهید كرد. آثار بخیه بینی آثار بخیه بینی در اطراف بینی به خصوصیات بافت بینی…

ادامه مطلب