Archive

Post archive page

وظایف بینی

- بینی ساختمانی است که از قسمت پیشین (قدامی) صورت برآمده می شود و مسیر عبور هوا به ریه ها را می سازد. - بینی، هوا را تصفیه، گرم و مرطوب می کند. همچنین حاوی سلول هایی برای بویایی است و به بهبود وضعیت تکلم کمک می کند. ساختمان بینی بینی از دو قسمت خارجی و داخلی تشکیل می شود. قسمت خارجی به طور قابل ملاحظه ای کوچکتر از قسمت داخلی آن (که بر روی سقف دهان قرار می گیرد)…

ادامه مطلب

فیلم عمل جراحی بینی (شماره۱۸)

ويژگي هاي  يك بيني عمل شده  :   1- پس از عمل جراحی بینی  ، عملکرد بینی طبيعي باشد و اگر از اول اختلالي در عملکرد بيني  وجود دارد بايد در عمل جراحي بینی  برطرف شود. 2- پس از عمل جراحی بینی ، ساختمان  بینی  تضعيف و آسيب پذير نشود. بخصوص با گذشت زمان ، بینی تغيير شكل بد پيدا نكند. 3- پس از عمل جراحی بینی  ، زيبايي بيني  طبيعي باشد و با ساير اجزا صورت متناسب باشد .   ويژگي…

ادامه مطلب