Archive

Post archive page

شالازیون پلک

شالازیون برجستگي کوچکي در لبه پلک در زير پوست است که در اثر انسداد مجراي خروجي غدد ترشح کننده چربي پلک و تجمع مواد ترشح شده در غده چربي ايجاد مي شود.استفاده از کمپرس گرم و ماساژ ملايم ممکن است به تخليه شالازیون کمک کند اما در مواردي که با وجود اين اقدامات بیماری بهبود پيدا نکند مي توانيد به چشم پزشک مراجعه کنيد تا با عمل جراحي شالازیون پلک را تخليه کند. ** روش عمل جراحی بیماری شالازیون در درمان جراحي بیماری شالازیون پلک…

ادامه مطلب

ساختمان پلک

وظیفه اصلي چشم آن است كه نورهايي را كه از خارج دريافت مي كند طوري روي پرده شبكيه متمركز كند كه تصوير دقيقي از شيء مورد نظر روي پرده شبكيه ايجاد شود. شبكيه اين تصاوير را به صورت پيام هاي عصبي به مغز ارسال مي كند و اين پيام ها در مغز تفسير مي شوند. بنابراين براي واضح ديدن، قبل از هرچيز لازم است كه نور به طور دقيق روي پرده شبكيه متمركز شود. ساختمان چشم شبيه يك كره است.…

ادامه مطلب