Archive

Post archive page

انواع بیهوشی در عمل جراحی بینی

بیهوشی عمومی در عمل جراحی بینی : در حال حاضر، اغلب جراحی های زیبایی بینی در شرایط بیهوشی عمومی انجام می شود. در بیهوشی عمومی بدن به خواب عمیقی فرو می رود و به طور موقت بدن فلج می شود. دیگر خودتان نفس نخواهید کشید بلکه متخصص بیهوشی پس از آنکه به خواب رفتید یک لوله تنفسی درون نای شما قرار خواهد داد. پس از جراحی عمل بینی ، شما بیدار خواهید شد و قبل از هوشیاری دوباره این لوله برداشته…

ادامه مطلب