Archive

Post archive page

شنوایی سنجی

شنوایی شاید مهمترین حسی باشد به نحوی که بدون بهره‌مندی از آن توانایی انسان در ایجاد ارتباط با پیرامون خود بطور محسوسی کاهش می‌یابد. این توانایی بالا در ایجاد و ارتباط ، انسان را در مقایسه با سایر موجودات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌سازد. متأسفانه تعدادی از بیماریها با ایجاد اختلال در سیستم شنوایی باعث محدودیت در این توانمندی می‌شوند. بنابراین بررسی اختلالات شنوایی دقت بیشتری را طلب می‌کند. شنوایی سنجی با صدای خالص ، متداولترین روش شنوایی سنجی در…

ادامه مطلب

غربالگری شنوائی نوزادان

چرا غربالگری شنوائی نوزادان مهم است؟ تقریباً 2 تا 4 از هر 1000 كودك در آمریكا ناشنوا یا سخت شنوا به دنیا می آیند. بنابراین كاهش شنوایی شایعترین ناتوانی حین تولد است. بسیاری از مطالعات نشان داده اند كه تشخیص زودرس كاهش شنوائی با غربالگری شنوائی نوزادان جهت تكامل گفتار، زبان و توانایی های شناختی و روانی – اجتماعی اهمیت بسزا دارد. اگركاهش شنوائی با غربالگری شنوائی نوزادان سریع تشخیص داده شود (بخصوص در اولین ماه زندگی)، درمان اغلب موفقیت آمیز…

ادامه مطلب