Archive

Post archive page

درمان بیماری های گوش

بهداشت گوش گوش را باید از گرما و باد محافظت کرد و مراقب بود که آب و جانوران داخل آن نشوند ، چرک گوش را باید بر طرف کرد و هر هفته یک بار روغن بادام تلخ در گوش چکاند . باید مراقب بود که داخل گوش ، ورم و زخم و جوش تولید نشود . اگر جوش هایی در حال سر بر آوردن بودند ، شیاف خشخاش شاخ دار در سرکه بریزند و در گوش بچکانند . اگر هفته…

ادامه مطلب

درمان صدای گوش

صدا را بپوشانید بعضی از كسانی كه دارای صدای گوش هستند میتوانند صدا را تحت پوشش داشته باشند. برای اینكه میتوانید جلو صدا را بگیرید، آزمایش زیر را معمول دارید. جلو ظرف شویی آشپزخانه ایستاده و شیر آب را تا ته باز كنید. اگر صدای آب شیر موجب شد كه صدا شنیده نشود و یا با اشكال شنیده شد، پوشش دهنده های صدا برای درمان صدای گوش مفید میباشند. پوشش دهنده های صدای گوش را میتوان از بعضی از متخصصان…

ادامه مطلب

صدای گوش

صدای گوش از جمله بیماریهای شایع در دوران پیری است. علل صدای گوش متفاوت بوده و شایعترین آنها شامل پیر گوشی, مشکلات شنوایی ناشی از صدای بلند, مشکلات به گوش داخلی به دلیل بیماریهای عفونی , داروها, منیر(menierre) تشعشع ,بیماریهای متابولیک, علل عروقی, تومورهای عصب شنوایی و... می باشد. از آنجایی که علت و محل دقیق صدای گوش مشخص نیست درمان قطعی برای آن وجود ندارد. تشخیص و افتراق علت صدای گوش بر اساس معاینه و شرح حال و انجام…

ادامه مطلب