Archive

Post archive page

علت کاهش شنوایی

شنیدن صداهای موجود در محیط اطراف،در بسیاری از مواقع ما را از خطر آگاه می کند. در هنگام عبور از خیابان و یا رانندگی، کم بودن قدرت شنوایی می تواند موجب بروز حادثه بشود. علت های شایع کاهش شنوایی عبارتند از: افزایش سن با افزایش سن کاهش شنوایی، کم کم بروز می کند. بنابراین معاینه توسط پزشک لازم است. اگر کم شدن قدرت شنوایی مربوط به افزایش سن باشد، با استفاده از سمعک شنوایی ، کاهش شنوایی بهتر می شود.…

ادامه مطلب

تشخیص تجمع جرم در گوش

تجمع جرم در گوش به خودی خود معمولا بدون علامت است و در معاینه فیزیکی اختلالی ایجاد نمی‌کند. تشخیص تجمع جرم در گوش تنها زمانی ضروری است که این تجمع جرم در گوش باعث ایجاد علایم (مثل گوش‌درد، صدای یا سرگیجه) شود یا در ارزیابی گوش مشکل ایجاد نماید. برای تشخیص مشکل ناشی از تجمع جرم در گوش ضروری نیست که سرومن حتما تمام کانال را پر کرده باشد. با این حال جز در مواردی که مشاهده کانال گوش و…

ادامه مطلب

درمان تجمع جرم در گوش

جرم گوش یا واکس گوش در حالت عادی به کمک یک مکانیسم پاکسازی خودبه‌خود که به وسیله حرکات فک تسهیل می‌گردد، از کانال گوش خارج می‌شود. گاهی اوقات این مکانیسم به خوبی اثر نمی‌کند و تجمع جرم در گوش باعث ایجاد علایمی همچون درد،‌ خارش، صدای گوش و کاهش شنوایی می‌شود. تجمع جرم در گوش یکی از شایع‌ترین علل گوشی مراجعه بیماران به پزشک است . تجمع جرم در گوش مشکلی است که کمتر از حد واقعی آن تشخیص داده…

ادامه مطلب