Archive

Post archive page

افت شنوایی ناشی از کار

افت شنوایی است كه بعلت قرار گرفتن در معرض سروصداهای زیاد و طولانی مدت یا قرارگرفتن كوتاه مدت در معرض صداهای بسیار شدید بوجود می آید. نحوه زندگی: محیط كار پرسروصدا و استفاده از ضبط صوت عوامل خطر برای افت شنوایی هستند. سن، جنس وژنتیك : عوامل قابل توجهی در افت شنوایی نیستند. قرار گرفتن مداوم در معرض سروصداهای بلند یا یك صدای واحد و بسیار شدید می تواند به سلولهای مویی شكل كه گیرنده شنوایی را در گوش داخلی…

ادامه مطلب

علائم افت شنوایی

افت شنوایی، مشکلی است که می تواند در هر سن و هر شرایطی رخ دهد. اغلب افت شنوایی به صورت تدریجی و بدون درد است. ممکن است شما چندین سال متوجه بروز افت شنوایی نشوید چرا که روند گسترش آن تدریجی است. در این صورت، احتمالا" این مساله مانع از شنیدن  و درک گفتار در اطراف شما می گردد و این امر زندگی شما و اطرافیانتان را تحت الشعاع قرار خواهد داد. اگر شما احساس می کنید که دچار افت…

ادامه مطلب