Archive

Post archive page

کاهش شنوایی

کاهش شنوایی آمیخته کم‌ شنوایی گوش آمیخته زمانی است که هم کم‌ شنوایی انتقالی داریم و هم کم شنوایی حسی عصبی: - ضربات به سر (صدمه به گوش میانی و داخلی) - عفونت‌های گوش میانی + پیشرفت به سمت گوش داخلی - اتو اسکلروز بهترین راه حل کم کاهش شنوایی ‌ شنوایی گوش آمیخته: ارجاع به ادیولوژیست و پزشک گوش و حلق و بینی برای ارزیابی و درمان صحیح و مناسب کاهش شنوایی گوش آمیخته کاهش شنوایی یک طرفه در…

ادامه مطلب

علت کاهش شنوایی

شنیدن صداهای موجود در محیط اطراف،در بسیاری از مواقع ما را از خطر آگاه می کند. در هنگام عبور از خیابان و یا رانندگی، کم بودن قدرت شنوایی می تواند موجب بروز حادثه بشود. علت های شایع کاهش شنوایی عبارتند از: افزایش سن با افزایش سن کاهش شنوایی، کم کم بروز می کند. بنابراین معاینه توسط پزشک لازم است. اگر کم شدن قدرت شنوایی مربوط به افزایش سن باشد، با استفاده از سمعک شنوایی ، کاهش شنوایی بهتر می شود.…

ادامه مطلب