Archive

Post archive page

سلامت و بهداشت گوش

گوش عضو حسی بسیار پیچیده ای است كه عهده دار دو نوع فعالیت شنوایی و حفظ تعادل است. قسمت اعظم این عضو در استخوان گیجگاهی جای دارد. گوش ارتباط انسان را با دیگران و محیط پیرامون فراهم می‌كند. فردی كه ناشنوا متولد می‌شود طبیعتا قادر به تكلم نیز نخواهد بود زیرا تجربه شنیداری برای كلام آموزی لازم است. از آنجا كه گوش ارگان حساسی است و آسیب‌های آن همیشه قابل درمان نیست، مراقبت از آن بسیار مهم است نکات بهداشتی…

ادامه مطلب

گوش درد کودکان

گوش درد کودکان در شب کودکانی که سرما خورده اند ممکن است دچار گوش درد شوند، زیرا مخاطهای‌ گوش آنان متورم می شود. این مشکل در آنها ممکن است به دلیل یک التهاب چرکین در گوش میانی یعنی التهاب گوش نیز باشد. هم سرما خوردگی و هم التهاب گوش از بیماری‌های عفونی عادی نزد کودکان بشمار می‌‌روند. غالباً کودکان شب هنگام از گوش درد بیدار می‌‌شوند زیرا ورم گوش آنان در هنگام درازکشیدن افزایش می‌‌یابد. با قراردادن چندین بالش زیر…

ادامه مطلب