Archive

Post archive page

لارنگوسکوپی حنجره چیست؟

مشاهده حنجره و حلق بخش مهمی از یک معاینه کامل سر و گردن است. اگر چه موقعیت این ساختمان‌ها اغلب مانع از مشاهده مستقیم آنها می‌شود، اما در شرایط بالینی از تکنیک‌های ساده‌ای می‌توان به منظور ارزیابی آنها استفاده کرد... لارنگوسکوپی حنجره غیرمستقیم را می‌توان با یک آینه دندانپزشکی ساده یا یک اندوسکوپ فیبراپتیک قابل انعطاف انجام داد. این کار را می‌توان هنگامی که بیماران بیدار هستند انجام داد و این عمل به طور معمول به خوبی تحمل می‌شود. لارنگوسکوپی…

ادامه مطلب

سرطان حنجره

یکی از انواع سرطان است که در ناحیه گلو به وجود می آید و از بیمای های ناشایع محسوب می شودد. میزان ابتلا سرطان حنجره در مردها، 4 برابر بیشتر از زن ها است و اغلب در بالای 50 سالگی دیده می شود. نکته: سرطان حنجره از نظر بافت شناسی انواع مختلفی دارد. این بیماری در افراد سیگاری شایع تر است. احتمال بروز سرطان حنجره در الکلیک ها (به ویژه اگر سیگاری هم باشند)، افرادی که بعضی ویتامین ها و…

ادامه مطلب

پولیپ طناب صوتی

پولیپ ها و گره ها (نُدول) های طناب صوتی، توده های کوچکی هستند که در بعضی از افراد بر روی طناب های صوتی ایجاد می شوند. معمولاً ضایعات مزبور در افرادی که بیش از حد صدای خود استفاده می کنند (مثل سخنران ها، خواننده ها، معلم ها و روحانیون) ایجاد می شوند. این نحوه استفاده از حنجره باعث ایجاد ندول طناب صوتی میشود که به آن ندول خوانندگان هم گفته میشود. اگر این وضعیت ادامه یابد و ندول بزرگتر شود…

ادامه مطلب

خروسک (کروپ)

نوعی بیماری ویروسی است که در آن تورم و التهاب مجرای تنفسی فوقانی ایجاد می شود. این بیماری از 6 ماهگی تا 3 سالگی بیشترین شیوع را دارد و پس از 6 سالگی کمتر روی می دهد، عوامل بیماری خروسک ، ویروس پاراآنفلوآنزا، ویروس سن سی شیال تنفسی یا آنفلوآنزای نوع A یا B یا هموفیلوس آنفلونزا هستند. بعضی از باکتری های دیگر هم موجب خروسک می شوند. بیماری کروپ در اواخر پاییز و تمام زمستان بیشترین شیوع را دارد.…

ادامه مطلب