Archive

Post archive page

جراحی بینی در مردان

در سالهای اخیر به دنبال افزایش شدید تقاضا جهت جراحی بینی، تعداد متقاضیان مرد جهت عمل زیبایی بینی به شدت افزایش یافته است لذا توجه ویژه ای به جراحی بینی در مردان می شود. بین جراحی بینی در مردان و زنان تفاوتهای ظریفی وجود دارد، در جراحی بینی مردان بایستی از برداشت زیاد از ناحیه  پشت بینی و ایجاد قوس به درون در حد امکان اجتناب کرد بلکه باید دورسوم یا پشت بینی صاف ایجاد کرد. نمای پشت بینی صاف…

ادامه مطلب

عمل بینی در آقایان

در عمل زیبایی بینی ،گرچه بدلیل بیشتر بودن احتمال شکستگی در آقایان تعدادی از آنان به علت انحراف بینی‌ مراجعه میکنند، ولی‌ بیشتر آنها دلیل مراجعه شان انجام عمل زیبایی‌ بینی است. هنوز افراد و حتی پزشکانی هستند که اعتقاد دارند عمل زیبایی بینی در آقایان انجام نشود ولی‌ درخواست زیبایی مختص گروه ویا صنف خاصی نیست، زیباسازی و تناسب اندام و اعضا حق همه خانمها و آقایان است. البته تفاوتهای زیادی بین دو جنس از نظر ساختمان بینی‌، انگیزه‌ها…

ادامه مطلب