Archive

Post archive page

جراحی بینی های خراب شده

گاهی بعید نیست، با همه مراقبتی که کرده‌اید ممکن است بینی شما بعد از جراحی بینی تغییر فرم داده باشد یا جایی از آن کوتاه یا بلند شده باشد. ایجاد یک برجستگی، باقی ماندن ذرات یک استخوان کوچک و یا حتی نپسندیدن مدل بینی از عللی است که ممکن است به عمل اصلاحی بینی های خراب شده هم کشیده شوید. به طور کلی در عوارضی که ناشی از برداشتن بیش از حد بافت‌های بینی است، باید به صورتی مناسب این…

ادامه مطلب

عمل بینی ناموفق

در عمل بینی به طور کلی به علت وسعت دستکاری بافت های مختلف علائم التهابی واضحی پس از عمل بینی وجود خواهد داشت. از جمله عوارض عمل بینی بروز خونریزیهای زیر و اطراف چشم است. در گذشته میزان این خونریزیها زیاد و قابل توجه بود لیکن با استفاده از تکنیک های جدید استئوتومی این عارضه بعد از عمل بینی در حداقل ممکن بوده و مقادیر مختصر بوجود آمده در برخی بیماران ظرف مدت 4 تا 5 روز بعد از عمل…

ادامه مطلب