Archive

Post archive page

ترمیم گوش

خواباندن نوزاد به پهلو یا چسباندن گوش به سر با چسب یا استفاده از هدبند، تا 6 هفتگی میتواند تاثیرگذار در رفع نازیبایی گوش و ترمیم گوش باشد زیرا هنوز هورمون های مادر در بدن نوزاد وجود دارد، اما بهتر است برای ترمیم گوش در اولین فرصت به پزشك متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه كنید تا از گوش نوزاد قالب گیری شود و با قرار دادن این قالب روی گوش، بدفرمی اصالح شود. آیا شكستگی گوش در ورزش…

ادامه مطلب