Archive

Post archive page

دلایل اجتماعی عمل بینی

در افرادی که برای عمل بینی مراجعه می کنند، یک گروه، افرادی هستند که در بینی آنها، ایراد چشمگیر و جدی ای وجود دارد و نیاز به عمل بینی دارند. در این افراد پس از عمل بینی تغییرات چشمگیری حاصل می شود و همین موفقیت عمل بینی باعث افزایش اعتماد به نفس در آنها شده و شرایط را برایشان بهتر می کند. در مقابل افرادی هستند که تنها به دلیل چشم و هم چشمی و بدون وجود عیب بارزی تحت…

ادامه مطلب

بازسازی و ترمیم بینی

بازسازی و ترمیم بینی (برای افرادی که قبلا عمل جراحی بینی انجام داده اند) در افرادی که یک یا چند بار تحت عمل زیبایی بینی قرار گرفته اند انجام می گردد. بعد از عمل بینی به دلیل خوب نبودن شکل بینی و یا تنگی تنفس بازسازی و ترمیم بینی انجام می گردد. در مواقعی بدون اینکه تنگی نفس هم باشد می تواند بوجود آید. ناراحتی در بیشتر مواقع، در نتیجه خوب نبودن عمل بینی، همچنین تنگی نفس و یا عمل…

ادامه مطلب

عمل بینی در آقایان

در عمل زیبایی بینی ،گرچه بدلیل بیشتر بودن احتمال شکستگی در آقایان تعدادی از آنان به علت انحراف بینی‌ مراجعه میکنند، ولی‌ بیشتر آنها دلیل مراجعه شان انجام عمل زیبایی‌ بینی است. هنوز افراد و حتی پزشکانی هستند که اعتقاد دارند عمل زیبایی بینی در آقایان انجام نشود ولی‌ درخواست زیبایی مختص گروه ویا صنف خاصی نیست، زیباسازی و تناسب اندام و اعضا حق همه خانمها و آقایان است. البته تفاوتهای زیادی بین دو جنس از نظر ساختمان بینی‌، انگیزه‌ها…

ادامه مطلب